Ingvild Kvikstad

Ingvild Kvikstad

Ingvild Kvikstad er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, lærerutdanningen. Hun har undervisningspraksis fra grunnskolen, vært engasjert som idrettsinstruktør ved Beitostølen Helsesportsenter og har jobbet som idrettskonsulent i Kulturdepartementet. Hun har holdt en rekke etterutdanningskurs for lærere. Fordypningsemner: Friluftsliv, ski og sansemotorikk.