Inger Christin Borge

Inger Christin Borge

Inger Christin Borge har doktorgrad fra University of Oxford og er førstelektor ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er særlig opptatt av overgangen fra videregående skole til universitetet.