Ingelin Engelstad

Ingelin Engelstad

lngelin Engelstad har norsk hovedfag og har vært lektor ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg i mange år. Hun har spesielt vært opptatt av å utvikle undervisningsopplegg som kombinerer norsk og estetiske fag.