Hildegunn Klippen

Hildegunn Klippen

Hildegunn Klippen har over 20 års erfaring fra voksenopplæring som lærer og avdelingsleder ved Kongsgård skolesenter i Kristiansand. For tiden er hun seniorrådgiver i NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) ved Oslo Met.