Hermod Haug

Hermod Haug

Hermod Haug har en bred fagbakgrunn og underviser ved Oslo Handelsgymnasium. Han har i mange år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole.