Herdis Øyehaug Karlstad

Herdis Øyehaug Karlstad

Herdis Øyehaug Karlstad er spesialpedagog og har arbeidet etter prinsippene i nyborgpedagogikken i hele sin lærerkarriere. Hun har lang erfaring fra begynneropplæringen, og har sett hvilken betydning Systematisk begrepsundervisning har i tilpasset opplæring.