Hege Bjertnes

Hege Bjertnes

Hege Bjertnes er lærer ved Elverum VGS. Hun har bakgrunn som lærer i norsk, spansk og engelsk. Hun underviser i engelsk på studieforberedende og ved IB-linjen på skolen. Hun har, fra årene i privat næringsliv i Belgia, erfaring med opplæring innenfor SAP og noe oversettelse av HMS-dokumenter.