Hege Brit Ruud Faust

Hege Brit Ruud Faust

Hege Faust er lektor med fagene nordisk, historie og spesialpedagogikk. Hun har nær 30 års undervisningserfaring og jobber på Lillestrøm videregående skole. Interessefeltet er særlig kultur- og lokalhistorie, og hun har arrangert flere seminarer og bidratt i artikkelantologier.