Håvard Reiten

Håvard Reiten

Håvard Reiten er amanuensis i tysk språk ved Universitetet i Bergen. Han har mange års undervisningserfaring i grammatikk og praktisk tysk på høyskolenivå.