Harald Skottene

Harald Skottene

Harald Skottene har om lag 30 års undervisningserfaring fra den videregående skolen, og han har også vært øvingslærer ved ILS. Han er nå avdelingsleder for humanistiske fag ved Oslo Handelsgymnasium. Harald Skottene har holdt en rekke kurs for lærere i religion, norsk og historie. I 1989 var han med å starte Religionslærerforeningen i Norge, og i 20 år var han en av redaktørene for foreningens tidsskrift "Religion og livssyn".