Hans Solerød

Hans Solerød

Hans Solerød er førsteamanuensis og har arbeidet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Geografisk institutt og Institutt for kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere redigert flere bokverk og utgitt lærebøker i samfunnsgeografi og samfunnsfaglige metoder for universitet, høgskoler og den videregående skolen. Hans Solerød har hovedansvaret for samfunnsgeografidelen av Terra nova.