Hans Ernst Kinck

Hans Ernst Kinck

Hans E. Kinck (11.oktober 1865-13. oktober 1926) er en av våre største forfattere. Han skrev noveller, romaner og drama, samt essays og lyrikk. Han ble født i Øksfjord i Loppa i Finnmark, men tilbrakte også barndommen i Namdalen, Setesdalen og i Strandebarm.

Etter examen artium, tok han embetseksamen i klassisk filologi. Han arbeidet både som lektor ved ulike høyskoler og assistent ved universitetsbiblioteket. Han oppholdt seg etter hvert mye i utlandet. Aller mest i Paris, men også Frankrike og Spania.

Han debuterte i 1892 med romanen Huldren. Tema i hans diktning var blant annet brytningen mellom bondekultur og embetskultur, mellom gammelt og nytt. Han skrev om opplevelsen av det erotiske som livsmakt, og nordmenns opplevelser med kristendommen.

Kincks noveller er en fin inngangsport til hans dikterunivers, og i novellene omtales mange av hans hovedtema. Novellene viser stor psykologisk innsikt, humor, raffinement og språklig bredde samt fremvisning av stor kjennskap til norske dialekter.