Håkon Korsvold

Håkon Korsvold

Håkon Korsvold er lektor ved Nesbru videregående skole. Han har undervisningserfaring i historie, religion og etikk, historie og filosofi, tysk og matematikk. Korsvold har tidligere vært vitenskapelig assistent og førstekonsulent ved Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo.