Guranda Kordzadze

Guranda Kordzadze

Guranda Kordzadze er engelsklektor med tilleggsutdanning ved Universitetet i Oslo. Hun har vært norsk- og engelsklærer ved yrkesfag og minoritetsspråklig opplæring på Kuben videregående skole siden 2010. Hun har også jobbet som språkinstruktør i engelsk ved Universitetet i Tiblisi. Hun har lang erfaring i arbeid med flerspråklige og nyankomne elever.