Gunn Ulsaker Berg

Gunn Ulsaker Berg

Gunn Ulsaker Berg er utdannet førskolelærer og spesialpedagog med tilleggsutdanning i veiledningspedagogikk. Til daglig er hun ansvarlig for læremiddelavdelingen ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune.