Gro Eli Frobøse Lund Moss

Gro Eli Frobøse Lund Moss

Gro Eli Lund Moss underviser i spansk, norsk og historie ved St. Hallvard videregående skole i Lier. Hun har mastergradstudier i spansk språk og latinamerikastudium fra Universitetet i Oslo og Bergen. Moss har interesse for didaktisering av tekster og utarbeiding av differensierte undervisningsopplegg med vekt på kreativitet og mulighetene i digitale verktøy. Hun er også opptatt av elevene, deres læringsstrategier og deres ulike utgangspunkt i møte med fremmedspråk. Gro Eli Lund Moss har jobbet som spansklærer siden 2002 i den videregående skolen og i voksenopplæring.