Gerd Fredheim

Gerd Fredheim

Gerd Fredheim har lang erfaring som lærer og skoleleder i Haugesund. På heltid jobber hun nå som kursholder og lærebokforfatter både i Danmark og Norge.