Geir Johansen

Geir Johansen

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han har også erfaring fra forsøk med fremmedspråk på mellomtrinnet og undervisning i aldersblandete grupper i fådelt skole. Geir Johansen har årsenhet i tysk fra lærerhøgskolen og har senere tatt mellomfag i tysk ved universitetet.