Finn-Erik Vinje

Finn-Erik Vinje

... Finn-Erik Vinje er professor i moderne nordiske språk ved Universitetet i Oslo. Han var i 22 år språkkonsulent i NRK og har via radio, fjernsyn og aviser deltatt i den offentlige debatt om normeringen av norsk språk. Han har utgitt en rekke bøker og artikler på sitt fagfelt.