Felicia Røkaas

Felicia Røkaas

Felicia Røkaas er cand. philol. med hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo. Hun har undervist engelsk på alle trinn, fra barneskolen til høyskolenivå. Hun har holdt en rekke kurs i tverrkulturell kommunikasjon for Røde Kors flyktningeguideprogram i mange år. Hun er medforfatter på Aschehougs læreverk i internasjonal engelsk for videregående skole ("Worldwide").