Espen Rosén

Espen Rosén

Espen Rosén underviser i spansk og geografi i den videregående skolen i Oslo. Han har mellomfag i Spansk og Latin-Amerikastudier fra Universitetet i Bergen og hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo. Rosén er særlig opptatt av Latin-Amerika og har blant annet jobbet to år i Mellom-Amerika som koordinator for Latin-Amerikagruppene i Norge. Han er opptatt av at spanskundervisningen viser fram mangfoldet i og styrker interessen for den spansktalende delen av verden. Rosén har skrevet en del av en lærebok i programfaget samfunnsgeografi og har studert sakprosaskriving ved Høyskolen i Oslo og Akershus.