Emilie Fongen

Emilie Fongen

Emilie Fongen (tidligere Theodorsen) har jobbet som lærer i grunnskolen siden 2012, først i Oslo og nå i Trondheim, hvor hun jobber på ungdomstrinnet. Hun har undervisningskompetanse i norsk, matte og samfunnsfag og har vært konsulent på Aschehougs læremidler i norsk for mellom- og ungdomstrinnet. Emilie er medforfatter på Arena 7 og Fabel 7.