Ellen Birgitte Johnsrud

Ellen Birgitte Johnsrud

Ellen Birgitte Johnsrud er medforfatter av Fabel 8-10. Hun er høgskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har hovedfag i nordisk litteratur, og har jobbet 14 år som lærer i ungdomsskolen i Bergen. Ellen Birgitte har erfaring som kursholder i lese- og skriveopplæring.