Elisabeth Solberg Holm

Elisabeth Solberg Holm

Elisabeth Solberg Holm jobber som lektor på Oslo by steinerskole. Hun har tidligere arbeidet som forlagsredaktør, oversetter og litteraturkritiker og brenner for at litteraturens faglige karakter, historisitet og estetiske egenart blir løftet frem.

Elisabeth Solberg Holm jobber som lektor på Oslo by steinerskole. Hun har tidligere arbeidet som forlagsredaktør, oversetter og litteraturkritiker og brenner for at litteraturens faglige karakter, historisitet og estetiske egenart blir løftet frem.