Elisabeth Braathu Ibsen

Elisabeth Braathu Ibsen

Elisabeth Ibsen har bred erfaringsbakgrunn som engelsklærer i norsk skole, blant annet 12 års praksis fra videregående skole. Hun er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved universitet i Oslo fra 1991 med spesialfelt litteraturundervisning, estetisk læring og vurdering. Hun har ledet og skrevet forskningsrapport om norske resultater fra et EU-prosjekt om vurdering av engelskferdigheter i grunnskolen. Elisabeth Ibsen har lang erfaring med lærebokutgivelser i litteratur for den videregående skolen og har skrevet og redigert bøker for lærerstudenter i fremmedspråk og engelsk, blant annet læreboken "Encounters with Literature", medforfatter Signe-Mari Wiland.