Elin Aaness

Elin Aaness

Elin Aaness er offentlig stipendiat finansiert av Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd. Hun arbeider i skjæringspunktet mellom videregående skole og universitetet, og hun er opptatt av litteraturens samfunnsrelevans.