Egil Ertresvaag

Egil Ertresvaag

Egil Ertresvaag er førsteamanuensis i historie og FoU-leder ved Høgskolen i Bergen. Han har en omfattende historiefaglig produksjon, særlig knyttet til Bergen og omlandet. Han driver i tillegg en allsidig formidlingsvirksomhet innen historiefaget, med kurs, foredrag, byvandringer og utvikling av ulike typer læremidler for skoleverket.