Edvard Knutsen Skåland

Edvard Knutsen Skåland

Edvard Knutsen Skåland er lærer ved Hartvig Nissens skole og underviser i matematikk, fysikk og naturfag.