Dag Einar Thorsen

Dag Einar Thorsen

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har skrevet doktoravhandling om antitotalitær tenkning i det tjuende århundret.