Cathrine Henrikke Zandjani

Cathrine Henrikke Zandjani

Cathrine Henrikke Zandjani har mange års erfaring som lektor i den videregående skolen med fagene norsk, tysk og drama. Hun er i dag avdelingsleder for seksjon for norsk/ samfunnsfag/økonomifag ved Asker videregående skole. Hun har også ansvar for pedagogisk
utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og planer og gjennomføring av ulike kvalitetsundersøkelser på skolen.