Carl-Henrik Bergsjø

Carl-Henrik Bergsjø

Carl-Henrik Bergsjø er høgskolelektor i kroppsøving ved Høgskolen i Oslo, lærerutdanningen. Han har mer enn 15 års undervisningspraksis fra den videregående skolen, bl.a. fra idrettsfag allmennfag, elektrofag og salg og service. Han har holdt en rekke etterutdanningskurs for lærere. Fordypningsidretter: Ballspill, ski og friluftsliv.