Brit Drøivoldsmo Lesund

Brit Drøivoldsmo Lesund

Brit Drøivoldsmo Lesund er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, NTNU. Brit er spesialpedagog og har lang undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning.