Bjørn Karlsen

Bjørn Karlsen

12/1/2015 ACOTLU: ... Bjørn Karlsen har arbeidet innenfor grunnskolen i mer enn 30 år og er i dag skolesjef (i Bærum). Han har også arbeidet i Forsøksrådet for skoleverket og etterfulgte Pål Olav Røstad som leder for prosjektet Norsk i sammenholdte klasser. Han har skrevet flere lærebøker innenfor norskfaget og har ledet flere større lærebokprosjekter.