Bjørg Gilleberg Løkken

Bjørg Gilleberg Løkken

Bjørg Gilleberg Løkken er utdannet lærer og har videreutdanning i norsk, pedagogikk, engelsk og veiledningspedagogikk. Hun har undervisningserfaring fra alle trinn i barne- og ungdomsskolen og har arbeidet som lærer for minoritetsspråklige. Bjørg Gilleberg Løkken er forfatter på norskverket Zeppelin 5-7.