Berit Helene Dahl

Berit Helene Dahl

Berit Helene Dahl er lektor med fagene norsk, engelsk, litteraturvitenskap og utdanningsledelse. Hun har 30 års erfaring fra undervisning i videregående skole, hvor hun også er aktiv i pedagogisk utviklingsarbeid med særlig vekt på læring og læringsstrategier. I tillegg har hun sittet i skriftstyret for Landslaget for norskundervisning, og har vært medforfatter i Sprlklinjer og læreverkene Epos og Grip teksten etter
læreplanen fra 2006 for den videregående skolen.