Audun Beyer

Audun Beyer

Audun Beyer har doktorgrad i medievitenskap og jobber som forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Han har undervist i medievitenskap på Universitetet i Oslo i flere år. Audun har forsket på medienes rolle i forbindelse med stortingsvalg og på medier og migrasjon.