Aud Marit Fjerdingren

Aud Marit Fjerdingren

Aud Marit Fjerdingren underviser i spansk og norsk ved Hellerud videregående skole i Oslo. Hun har også undervist i flere år på ungdomstrinnet. Hun har master i spansk språk fra Universitetet i Oslo samt spanskstudier fra Costa Rica og Chile. Fjerdingren har også studert praktisk pedagogisk utdanning, nordisk og idrett, fysisk aktivitet og helse. Gjennom flere reiser har hun tilegnet seg god kunnskap om ulike spanskspråklige land i Mellom-Amerika.