Astrid Munkebye

Astrid Munkebye

er utdannet førskolelærer og har jobbet på småskoletrinnet i over 20 år. Hun har vært praksislærer i lærerutdanning og samarbeidet tett med lærerutdanningen innenfor naturfag og matematikk.