Arne Torp

Arne Torp

Arne Torp har vært professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring som universitetslærer og har skrevet flere lærebøker, både for universitets- og høgskolesektoren og for videregående skole. Temamessig spenner bøkene fra norrønt og språkhistorie til moderne dialekter og inndeling av nordiske språk. Arne Torp er fra utgangen av 2012 pensjonert professor i nordisk språkvitenskap fra Universitetet i Oslo og fra nyttår 2013 professor Il ved Universitetet i Nordland.