Arne Engelstad

Arne Engelstad

Arne Engelstad er professor i norsk ved Høgskolen i Vestfold. Han har også lang undervisningserfaring fra videregående skole. Han har utgitt flere fagbøker og lærebøker i litteratur, teater, film og musikk, samt i tverrfaglige emner (Interart).