Arna Østnor

Arna Østnor

Arna Østnor er cand.philol fra Universitetet i Oslo med hovedfag i kristendomskunnskap. Hun har undervist både på ungdomstrinnet og i videregående skole, samt vært tilknyttet ILS som øvingslærer. Hun har også arbeidet med religionsfaget i skolen gjennom ulike organisasjoner, som NUFO (nå Utdanningsforbundet) og Religionslærerforeningen i Norge. Hun har vært medforfatter på læreverk i tysk, Einblicke, og flere religionsverk for videregående skole: Credo, Veier og visjoner, Mening og mangfold og Tro og tanke.