Anne Christine Grønlie

Anne Christine Grønlie

Anne Grønlie er lektor ved Drammen videregående skole og underviser i historie, geografi og samfunnsfag. Hun har hovedfag i statsvitenskap og bred erfaring fra kursvirksomhet i kommune og fylkeskommune og fra utvikling av bok- og nettressurser i Aschehoug.