Anne Kathrine Frihagen

Anne Kathrine Frihagen

Anne Katrine Frihagen er en norsk filolog og cand.philol. mest kjent for sin ekspertise i latin. Hun har jobbet ved Grefsen gymnas som lektor i språket latin og blant annet utgitt Omnibvs som er en samling tekster fra antikken til bruk i videregående skole og universitet.