Anne Helene Røise Bade

Anne Helene Røise Bade

Anne Helene Røise Bade underviser på 5.-7. trinn og har bred erfaring som engelsklærer. Anne Helene Røise Bade er forfatter av Quest 5-7.