Anne-Grete Fostås

Anne-Grete Fostås

Anne-Grete Fostås er medforfatter av Fabel 8. Hun har lærerutdanning med fordypning i norsk og engelsk, og har vært norsk- og engelsklærer på ungdomstrinnet i nærmere 20 år. Hun underviser nå i norsk på Gausdal videregående skole. Anne-Grete har deltatt i prosjektet "Bedre vurderingspraksis" i ungdomsskolen og arbeidet med "Ny Giv" i videregående skole.