Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy

Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy

Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy har mange års erfaring som lærer i barneskolen. Hun har videreutdanning i norsk med hovedfokus på lese- og skriveopplæring, samt lese- og skrivevansker og tidlig innsats. Bjorøy har også utviklet flere lesekurs og omfattende opplegg for tilpasset lesetrening. Arbeider for tiden som avdelingsleder ved Landås skole i Bergen.