Ane Christiansen

Ane Christiansen

Ane Christiansen underviser i spansk ved Charlottenlund videregående skole. Hun har doktorgrad i spansk språk og mange års undervisningserfaring fra flere nivåer i utdanningssystemet. I over ti år har hun vært leder av Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk.