Andrianne Skjold

Andrianne Skjold

Andrianne Skjold har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Universitetet i Bergen og ved Nygård skole. Hun underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Andrianne er opptatt av integrert språk- og fagopplæring og har holdt en rekke kurs i norsk som andrespråk. Andrianne har skrevet en master som omhandler andrespråksopplæring i et literacy-perspektiv.