Andreas Øhren

Andreas Øhren

Andreas Øhren er pensjonert lektor. Han har skrevet populærvitenskapelige bøker og artikler og har lang undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og universitet.