André Brink

André Brink

André Brink (1935-2015) var professor i litteratur ved universitetet i Cape Town. Han engasjerte seg sterkt i anti-apartheidbevegelsen, og hans romaner rommer kraftig kritikk av forholdene slik de var i et Sør-Afrika preget av undertrykkelse og sensur. Romanen "Kennis van die Aand" ,1973 ("Looking on Darkness") var det første forbudte afrikaansspråklige verk i Sør-Afrika.

André Brink er blitt tildelt flere litterære priser, blant andre Sør-Afrikas viktigste litterære pris, the CNA Award, tre ganger, og i 1980 fikk han Martin Luther Kings Minnepris. Atskillige av forfatterens romaner er oversatt til norsk, blant andre "Hvit tørketid", "En lenke av stemmer", "En terrorhandling", "Bilder i sand", "Djeveldalen", "Kneleren" og "Philida". Bøkene er oversatt til over 30 språk.